Lørdag 28. august er det laserskyting ved glassheisen på AMFI 

Møt opp mellom 1100 og 1300, og prøv skyting med lasergevær, treffer du blinken?