Month: april 2017

Nord Norsk Mesterskap i Tana

Torsdag 6. april starter det hele med treningsdag i anlegget. Fredag er det Normalprogram, Lørdag er det Sprint og Søndag er det Stafett for 13-16 år og Fellesstart for junior og senior. Det er påmeldt 84 utøvere til Normalen, 85 til Sprinten og 33 til Fellesstarten.

Arrangementet kan følges via live: Fredag, Lørdag, Stafett og Fellesstart.
Link kommer når de er klar. Eller gå inn via www.eqtiming.no

Hva skjer framover.

7.-9. april; Nordnorsk mesterskap, Tana
April, etter påske; oppstart skiskytterskole.
– Kontakt oss via post@assl.no for mer info
Juni; Skiskytterdag eller helg for tidligere skiskyttere.
– Kontakt oss via post@assl.no for mer info