Regler og bestemmelser

Her vil vi samle en del viktige regler og bestemmelser som både utøvere, trenere og foreldre/ foresatte bør gjøre seg kjent med.