Neste konkurranse i Alta ser ut til å bli Nord Norsk Mesterskap (NNM). NNM er en konkurranse for utøvere som er 13 år eller eldre fra klubber i Nordland, Troms og Finnmark. Her finner du innbydelsen.

Foreløpig plan er treningsdag, torsdag 9. februar, Normal fredag 10. februar, Sprint lørdag 11. februar, Fellesstart for 17 år og eldre og stafett for 13-16 år søndag.

Lørdag planlegges det også med sonerenn for utøver fra Finnmark som er yngre enn 12 år.

Det er nå åpnet for påmelding alle dager, påmelding via www.eqtiming.no

Her finner dere referatet fra lagledermøte torsdag.

Innskytingslister: Fredag Lørdag Søndag

  • Fredagens innskytingsliste er oppdatert fredag 14:30
  • Lørdag og Søndags innskytingliste er oppdatert fredag kl 21:50

Lyst til å varme opp på ski? Bruk lysløypenett ut til høyre for standplass.

Info vedr fellesstarten Søndag:

  • Pga at flere klasser starter sammen, velger arrangør å organisere start rekkefølgen som under: Utøvernes startposisjon er satt ut fra trekning og ikke rangering.
  • KL1100: Gutter 14, Gutter 13, Jenter 14,Jenter 13
  • Kl 1125: Gutter 16, Gutter 15,Jenter 16, Jenter 15
  • Kl1150: Menn 20-22, Menn 19-17, Menn senior, Kvinner 22-20, Kvinner 19-17
  • Merknad: I denne starten vil det være tildeling av skiver fra første skyting.
  • Annet: Arrangør gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte/trenere ikke har adgang til standplass etter at løpet er i gang. Det er kun arrangørens funksjonærer som har adgang. Imidlertid, om det ønskes bistand til noe, ta kontakt med en av funksjonerene, de hjelper gjerne til.
  • Gjør også oppmerksom på alle våpen skal være i stativet senest 5 minutter før rennstart, altså første start. Viser til konkurransreglementets kap 8, Plassering av våpen 8.1-2.

Hilsen rennleder og TD