7.-9. april; Nordnorsk mesterskap, Tana
April, etter påske; oppstart skiskytterskole.
– Kontakt oss via post@assl.no for mer info
Juni; Skiskytterdag eller helg for tidligere skiskyttere.
– Kontakt oss via post@assl.no for mer info